۱۳۹۱ اردیبهشت ۲۸, پنجشنبه


سازمان ملل در اقدامى خبرساز از گوگل خواست هر چه سريعتر نام خليج پارس را به نقشه بازگرداند ...
( عكس :خليج پارس در گوگل مپ آيفون )

زاويه ي دوربين در اين عكس به گونه اي است كه نمي توان از چشمان آن دخترك فرار كرد . نمي دانم چرا دلم نمي خواهد دنيا را از اين زاويه نگاه كنم.
كفش ، نماد سنگيني يك انسان نه ، كه وزن همه ي دنياست
و چشمان دخترك زمزمه مي كند كه شانه هايش توان ندارند تا وزن عدالت را با خود حمل كند
نتيجه ي عدالت انسان هايي كه از بالا نگاه مي كنند ...
عدالت شوخي زننده اي است گاهي....