۱۳۹۲ شهریور ۳۰, شنبه

مقایسه صفحه اول پاسپورتهای آمریکایی,انگلیسی,آلمانی و ایرانی

آمریکا.
صفحه اول پاسپورت آمریکایی نوشته
دارنده این پاسپورت بر روی  هر زمینی و زیر هر آسمانی تحت حمایت ایالت متحده آمریکاست
انگلیس.
صفحه اول پاسپورت انگلیسی نوشته .
سربازان بریتانیای کبیر تا آخرین قطره خون خود  از صاحب این پاسپورت حمایت خواهد کرد .
آلمان
صفحه اول پاسپورت آلمانی نوشته
ناوگانمان را بخاطر تو به حرکت در می آوریم .
جمهوری اسلامی ایران .
صفحه اول پاسپورت ایرانی نوشته .
در صورت فقدان این پاسپورت شما تمام مسئولیت را به عهده خواهید گرفت .