۱۳۹۲ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

اولین کنفرانس خبری حسن روحانی

امروز رآس ساعت 5 کنفرانس خبری روحانی با رسانه های داخلی و خارجی برگزار شد که با حاشیه هایی همراه بود .
اکثر خبرنگاران خارجی درباره روابط ایران و آمریکا  و مسائل اتمی سئوال کردند .
هیچ خبرنگار ایرانی و حتی خارجی اسمی از موسوی و کربی نیاوردند .
خبرنگار شبکه 4 انگلیس از حسن روحانی سئوال کرد که شما که در گلاسکو درس خواندید و زندگی کردید مهمترین ویژگی  مردم گلاسکو را چه میدانید ,آقای روحانی فقط سکوت کرد .
یک خبرنگار نابینای طرفدار احمدی نژاد در آخر جلسه بدون رعایت نظم جلسه با صدای بلند با روحانی صحبت کرد که با واکنش دیگر روزنامه نگاران مواجه شد و با فرستادن صلوات خواستار سکوت وی شدند .
حسن روحانی از جواب دادن به سئوالهای سخت خیلی زیرکانه طفره میرفت .
به نظر من شجاعترین خبرنگار امروز  خانمی بود که  به مسائل حقوقی زندانیان سیاسی و جرم سیاسی پرداخت .