۱۳۹۰ اردیبهشت ۱۶, جمعه

تالشی ها (ایرانی تبارهای) سرزمین قفقاز قربانیان رژیم باکو


این پیکره ،پرچمی است که اینک به نماد تالشی های سرزمین قفقاز و ناحیه اران بدل شده است...پرچمی که روشنفکران تالشی، به دلیل ایران خواهی آن را به رنگ های پرچم ایران برگزیده اند...دریا و خورشید به دلیل نزدیکی مکان سکونت تالشیان همواره در فرهنگ این مردمان ارج و قرب ویژه ای داشته است... تالش ها مردمانی ایرانی تبار هستند که در گستره ای نسبتا وسیع در استانهای اردبیل و گیلان در ایران و البته در ناحیه جنوب شرقی جمهوری اران به سر می برند و کانون اصلی انها در قفقاز، اینک شهر لنکران است...شهری که مدتی هرچند کوتاه پس از فروپاشی شوروی به جمهوری خود مختاری بدل شد که نام ..جمهوری تالش گشتاسبی را بر خود نهاد و شهر های تالش نشین لنکران ،استارا ،لرریک ،ماسالی و یاردیملی را به زیر پوشش خود در آورد...به کوشش های علی اکرم همت زاده و در دوره کوتاه ژوئن 1993 تا آگوست 1993.............همت زاده نخست از یاران ابولفضل ایلچی بیگ بود و در دولت او به سمت معاونت وزارت دفاع منسوب شد...اما پس از اینکه ایلچی بیگ با کسب بیش از 50 در صد آرای مردم اران به ریاست جمهوری رسید ،همت زاده و دیگر تالشی ها دریافتند که تمامی وعده های باند پانترکیست ایلچی بیک پیرامون اعاده حقوق فرهنگی تالشیان اران ،وعده ای دروغین و فریبنده بیش نبوده تا تالشیان را به پشتیبانی از ایلچی بیگ واداشته شوند و با آغاز ریاست جمهوری ایلچی بیگ و پی گیری سیاست های افراطی پانترکیستی از سوی او به هیچ روی امکان احیای حقوق فرهنگی -سیاسی تالشیان میسر نیست...این در زمانه ای بود که الیچی بیگ در جبهه نبرد با ارمنی های قره باغ شکست سهمگینی خورده بود و تمامی کارت های خود را پیرامون پشتیبانی پانترکها و دولت ترکیه به مصرف رسانده و تباه کرده بود.. دوره ریاست جمهوری ایلچی بیگ را می توان به واقع سیاه ترین دوره سیاسی -اجتماعی مردمان اران در دو سده اخیر دانست..پی گیری سیاستی آکنده از دشمنی با ایران ،نفی پیشینه تاریخی فرهنگی ایرانی ناحیه اران و شروان و اطاعت محض از رییس حزب فاشیستی -پانترکی حرکت ملی ترکیه سرهنگ آلپ ارسلان ترکش که بار ها به باکو سفر کرد و با وعده های دروغین ارانی ها را به جنگی واداشت که نه امکاناتش را داشتند و نه ایلچی بیگ دارای شخصیت کاریزماتیک و اجرایی بود که بتواند آن خیالات را با واقعیت ها همداستان سازد..نیروی های نظامی اران شکست های سهمگینی را پذیرا شدند و ترکیه که در گستره سیاست ورزی همواره با کارت اران بازی کرده است، نشان داد که برای ارانی ها و حتی ایلچی بیگ کمترین بهایی قایل نیست و حتی از ارسال یک گروهان نیروی نظامی به پشتیبانی از ارانی ها دریغ کرد و اگر کمک ایرانیان به محاصره شدگان نخجوانی نبود بسیاری از آنها از گرسنگی و بیماری تلف شده بودند. این در حالی بود که باند الچی بیگ با فرافکنی ایرانیان را مسوول شکست های فاحش خود معرفی می کردند که چرا به ارانی ها کمک نظامی ارسال نکرده اند !!!.ایلچی بیگی که دشمنی با ایران و فرهنگ ایرانی همواره ورد زبانش بود ،اینک از ایرانی ها چشمداشت یاری نظامی بود..بی آنکه پاسخ گو باشد که چرا ترکیه هیچ پشتیبانی نظامی و حتی مالی قابل توجهی به اران نکرده بود !!!.با اوج گرفتن نفرت مردم اران از ایلچی بیگ ،صورت حسین اوف کودتایی را علیه او سامان داد که به سرعت با پشتیبانی مردم اران مواجه شد و عروسک دست اموز ترکیه و پانترکیسم بی آنکه پشتیبانی مردمی داشته باشد ،مجبور شد تا به ترکیه بگریزد..این گونه بود که تالشی های اران دانستند که تا زمانی که سیاستمداران ارانی آشکارا از پانترکیسم می گویند ،زنده داشت حقوق ملی و فرهنگی آنها میسر نیست.و دولت جمهوری خود مختار خود را در ژوئین 1993 در لنکران بنیاد کردند..دولتی که مستعجل بود و دیری نپایید و با سرکوب و دستگیری گسترده دولتمردان باکو و حیدر علیف سرکوب شد و همت زاده و یارانش دستگیر و زندانی شدند...حیدر علیف کمونیست کهنه کار شوروی پیشین که پست معاونت نخست وزیری شوروی و مسوولیتهای بزرگی را در دستگاه مخوف و امنیتی کا-گ- ب در کارنامه خود داشت ،می دانست که اگر تالشی ها سرکوب نشوند ،قدرت او همواره در معرض تهدید خواهد بود...نظامی های اران که در برابر قره باغی های ارمنی بار ها شکستی سهمگین خورده بودند ،به زنان و کودکان تالشی نیز رحم نکردند و با سیاستی خشن تالشی ها را سرکوب کردند...همت زاده دستگیر وبه اعدام محکوم شد..اما به دلیل فشار های جهانی این حکم به زندان مادام العمر بدل شد و پس از 10 سال زندانی شدن آکنده از شکنجه و فشار های طاقت فرسا آزاد شد و به هلند رفت..رژيم باكو تابعيت شهروندي اورا سلب كرد و رهبر تالشها مجبور شد از كشور خارج شده و فعاليتهاي خود را براي احقاق حقوق ابتدايي تالشها در خارج ادامه دهد....و در این سالها بسیاری از فعالان تالشی که خواسته ای به جز اجازه مشارکت در قدرت سیاسی و امکان فعالیت های نوشتاری و فرهنگی نداشتند زیر شدید ترین فشار ها و شکنجه ها و تهدید های سران دولت باکو قرار گرفتند...کسی آمار درستی از میزان جمعیت تالشی های اران ندارد...تالشی ها کمترین سهمی از قدرت و ثروت را در اران ندارند و به دلیل فشار های دولتی و سیاست نژادی و آسیمیلاسیون اعمال شده از سوی دولت اران مجبورند تا حتی به نفی تبار تالشی خود بپردازند تا شاید لقمه نانی بدست اورند..گویش تالشی به هیچ روی حتی در شبکه های رادیویی و تلویزیونی شهر های لنکران و ماسالی آزاد نیست و تنها اخیرا اجازه یافته اند تا به صورتی بسیار بسیار محدود با خطی لاتین به انتشار نوشتار های محدودی دست یازند که آنهم بار ها باتعطیلی و محدودیت های شدید و زندان و شکنجه برای نالشی ها همراه بوده است..و سیاست رسمی دولت اران محو کامل تباری تالشی های ناحیه اران و شروان است......تالشي هاي ساكن در جمهوري موسوم به آذربايجان براي سه هدف عمده در اين چند دهه اخير كوشش كرده اند : نيل به آزادي‌هاي دمكراتيك در شرايط ديكتاتوري پس از فروپاشي شوروي , مقابله بـا انديشه‌هاي قرون وسطایی پان تركيستي , حفظ هويت و .اصالت ايراني نیاکانشان...کافی است یک تالشی را در بادکوبه بیابید و از مهری که به سرزمین پدری اش ایران دارد بشنوید...حضور بیش از یک میلیون تالشی در سرزمین اران و شروان نمادی است بر ریشه های نیرومند ایران گرایی در دیار خاقانی و نظامی...اینک ارانی ها و تالشی های آگاه بیش از پیش می دانند که از ایدئولوژی فرسوده پانترکیسم هیچ فر و ارجی برای آنها حاصل نخواهد شد...و شکی نیست که تالشی های اران ،پیشگام ایران گرایی در ناحیه اران و شروان هستند...دولتمردان رژیم نژاد گرای باکو نیز این نکته را می دانند..رژيم باكو تالشها را به عنوان قومي ايراني و خطرناك تلقي ميكند و انواع محدوديتها را در حق آنها روا ميدارد. منطقة‌ تالش ـ مغان جزو مناطق بسيار عقب ماندة ايران شمالي ميباشد و اكثر روستاها و بخشهاي اين مناطق از خدمات برق، گاز، راه، آب آشاميدني بهداشتي محروم هستند. پس از فروپاشي و با گذشت 16 سال از تشكيل دولت باكو، در اين مناطق حتي يك كارگاه ايجاد نشده است. علاوه بر اين، كارگاهها و كارخانههايي كه در دورة شوروي بود، تعطيل شده است. رژيم باكو با انجام اينگونه اقدامات، كوشش دارد تا تالشها مجبور شوند به مناطق ديگر ايرانشمالي و باكو مهاجرت كنند...

تالشها در ساختار دولتي رژيم باكو نيز جايگاهي ندارند و هيچ يك از وزيران و مقامات ارشد و حتي مديران مياني در دستگاههاي مختلف اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي از قوم تالش نميباشند. علاوه بر اين ، انتشار مطبوعات و كتاب به زبان تالشي ممنوع است. تكلم به زبان تالشي در راديو و تلويزيون نيز ممنوع است و هيچ برنامهاي به اين زبان پخش نميشود.

ميتوان گفت كه رژيم باكو، تالشها را در محاصرة اقتصادي، سياسي و فرهنگي قرار داده و گام به گام و به تدريج پروژة‌ نسلكشي تالشها را اجرا ميكند. اين نسلكشي سفيد (بدون خونريزي) به گونهاي طراحي شده است كه ميتوان پيشبيني كرد پس از پنجاه سال ديگر اثري از قوم تالش در اران و شروان باقي نماند و نسلكشي تالشيها با موفقيت پايان يابد....بی دلیل نبود که رهبر کاریزماتیک و ایران خواه تالشی ها چندی پیش نامه ای گلایه آمیز به ایرانیان نوشت و از این کنش های ضد انسانی دولتمردان باکو شکوه کرد..تالشی ها را به مثابه پیشگامان ایران خواهی در اران مورد پشتیبانی قرار دهیم...اگرچه پس از 1813 و به دنبال قطع نامه گلستان از سرزمین پدری به زور جدا شدند ،اما بش از باشندگان ناحیه قفقاز خوی ایرانی گری را پاس داشتند...علی عجمی آذرابادگانی ایراندوست..تبریز...16 اردیبهشت 1390 خورشیدی .در ادامه جستار نامه هشدار دهنده و روشنگر علی اکرام همت زاده به ایرانیان درج می شود تا اندکی با مظلومیت های تالشی ها آگاه شویم... متن نامه تاريخي علی اکرام همت زاده

سرنوشت اينگونه رقم زده است که بخشي جدايي ناپذير از دولت قدرتمند ايران و مردم تالش به عنوان يکي از قوم هاي ساکن در سرزمين ايران ، تقريبا به مدتي نزديک به 200 سال ، در نتيجه خيانت سلسله ننگين قاجار که در قرن 19 سلطنت ايران را به دست آورده بود، با سيم خاردار به دو نيم تقسيم شد. در تمامي اين مدت ، تالش ها با تبعيض قومي ، ملي بي سابقه اي مواجه شدند ، بويژه پس از اعلام استقلال (ایران شمالی ) جمهوری آذربايجان طي 17 سال اخير تقريبا با خطر محو شدن از صحنه تاريخ مواجه شده اند. حاکميت کنوني باکو که ترک گرايي را به سطح ايدئولوژي دولتي ارتقاء داده است و حتي آذري بودن خود را انكار ميكند ، عليه تاريخ ، فرهنگ ، دين ، معنويات و فولکلور مردم تالش ، و عليه امروز و فرداي اين مردم ، وارد جنگي بي رحمانه شده است، محو اين تيره هاي ايراني را به عنوان هدف خود انتخاب کرده است. در کتب درسي اين کشور ، نام " تالش" بطور کل حذف شده است. نمونه هاي فرهنگ و هنر مردم تالش که اين مردم آن را به همراه ساير تيره هاي ايران طي هزاران سال پديد آورده است ، با بي حيايي بي نظيري متعلق به سايرين اعلام شده است.

ما از تاريخ خود ، از فرهنگ خود ، از عادات و سنن خود محروم شده ايم! اين تيره حتي در مقابل سرکوبهاي رژيم کمونيستي ، دين برحق خداوند و فرهنگ اسلامي خود را حفظ کرده بود. اما امروز حکومت با اهداف از پيش تعيين شده ، مذاهب و طريقتهاي مختلفي را در اراضي محل سکونت اين قوم رواج مي دهد و با اين کار نيز مي خواهد فرهنگ و دينمان را از دستمان بگيرد.اين حکومت نه تنها دشمن مردم تالش ، بلکه بطور کل دشمن ملت ايران بزرگ است. تصادفي نيست که بسياري از بلايايي که برسر مردم تالش آورده مي شود، مربوط به اين است که اين مردم بخشي از ملت و تمدن ايران است. بگونه اي که حکومت کنوني باکو که از روزهاي نخست اعلام استقلال ، تجزيه ايران و الحاق بخشي از آن به خود را هدف قرار داده است، بسياري از ظلم و فشارهاي اين حکومت عليه ما نيز با وفاداري و محبت قوي موجود در قلب تالشها به ايران مربوط است. بگونه اي که مقامات حکومت ، تمامي کساني را که در راه دفاع از حقوق مردم تالش تلاش مي کنند، به جاسوسي براي ايران متهم مي کنند و آنها را سرکوب مي کنند. اين حکومت بي دين و ايمان و فاقد معنويت ، نه تنها هيچ قانوني ، حتي خالق را نمي خواهد به رسميت بشناسد و ما تالشها را همچنين بخاطر وفاداري به دين اسلام متهم مي کند.با گذشت سالها ، اين حکومت افسارگسيخته تر مي شود و هيچ اصل و قاعده حقوق بين الملل و حقوق اعطاشده از طرف خداوند را نيز نمي خواهد به رسميت بشناسد. به عنوان شاهد مثال اين مطالب ، حکم صادرشده در 24 ژوئن عليه روشنفکر برجسته تالش ، عالم زبان شناس ، معاون مرکز فرهنگي تالش در اين جمهوري و سردبير نشريه قديم الانتشار " توليشي صدو" در اين جمهوري ( ایران شمالی ) است.

بدون هيچ سند ومدرکي ، فقط براساس دروغها و بهتانهاي يک بيمار رواني ، نوروزعلي محمداف ظاهرا به "جاسوسي به نفع ايران" متهم و به مدت 10 سال از آزادي محروم شد. بي حيايي به آن حد رسيده است که اين حکم نه تنها بدور از چشم نمايندگان جامعه ، حتي بدون حضور وکيل نوروزعلي محمداف و در شرايطي کاملا مخفيانه قرائت شد! ما تالشها از کل دنيا و در وهله نخست از وطن تاريخي خود ايران و رهبري آن ، ياري به مردم خود (تالشها) و جلوگيري از محو شدن آن را خواهانيم. ما فکر مي کنيم که اگر مسئولان ايران بي اعتنايي نمي کردند و با اين حکومت بي دين و ايمان (حکومت حاکم بر ایران شمالی ) دوستي و همکاري نمي کردند، حکومت باکو نمي توانست اين کار را انجام دهد. همکاري دولت ايران با حکومتي که شهروندان خود را با روحيه نفرت از ايران تربيت مي کند و تقريبا هر روز با "دستگيري جاسوسان ايران! ؟" مشغول است ( و بزرگان ايراني را همچون حكيم نظامي گنجوي يا بابك خرمدين را ترك ميداند !! يا نام جعلي آذرآبادگان آريايي ايران را بر مناطق آران قفقاز گذاشته است و يا با در بسياري موارد با آمريكا و اسرائيل و روسيه بر ضد ايران متحد ميشود ) را چگونه ارزيابي کنيم؟

از کدام دوستي و همکاري دولت مبارک ايران با اين رژيم کافر که در ظاهرا خود را مسلمان مي نامد، اما در حقيقت دشمن اسلام است، مي توان سخن گفت؟ما تالشها افتخار مي کنيم که ريشه مان ايراني است و خودمان را از ايران و وطن تاريخي مان نمي توانيم جدا تصور کنيم. به رغم همه تعقيبها و سرکوبها ،محبت به ايران در دلهاي ما ابدي است. اما جاي تاسف دارد که چنين محبتي را از طرف حکومت ايران در قبال خودمان مشاهده و احساس نمي کنيم. با درنظر گرفتن تمامي اينها ، ما امروز مملکت ايران و حکومت آن را به دفاع از مردم تالش و ريش سفيد اين مردم ، نوروزعلي محمداف فرا مي خوانيم

۱ نظر:

  1. بعد از قتل‌عام و کوچ اجباری ارامنه‌ي باکو و سایر شهرهای جمهوری آذربایجان، اینک نوبت تالشی‌هایت تا فدای رویای پان‌ترکیزم شوند...

    پاسخحذف