۱۳۹۰ تیر ۲, پنجشنبه

برای برگزاری تظاهرات میلیونی در روز 18 تیر از امروز باید اطلاع رسانی کنیم

رهبران جنبش سبز ( آقایان موسوی و کروبی) در حصر خانگی هستند و به شورای راه سبز امید نمیشود اعتماد کرد . پس چاره چیست و چکار باید کرد؟ متآسفانه مشکل بزرگ ما دست کم گرفتن خودمان است و نمیخواهیم باور کنیم که بدون رهبران جنبش سبز هم میشود یک تظاهرات میلیونی برگزار کرد .
برای این کار باید ستادهای هماهنگی جنبش سبز در شهرها تشکیل داد . وظیفه این ستادها آگاه کردن مردم از گام بعدی جنبش است .
این ستادها میتوانند با شعار نویسیهای شبانه و همچنین نوشتن اعلامیه و انداختن آن در خانه های مردم  ,مردم را آگاه کنند . یادمان باشد که خمینی با همین ستادها توانست نوارهایی که از فرانسه به ایران میفرستاد را در سطح گسترده بین مردم منتشر کند و مردم را بر علیه رژیم پهلوی متحد کند.
مردم شهرهای دیگر نباید فقط نظاره گر تظاهرات مردم  تهران باشند بلکه باید در همان روزی که در تهران تظاهرات است در همان شهر هم تظاهرات برگزار شود . جنبش سبز ,جنبش آزادی خواهی کل ایران است .
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر