۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

چونکه ما تاریخمان بر باد رفت :

چونکه ما تاریخمان بر باد رفت : 
هستی و فرهنگمان بر خاک رفت :
کاوه و آرش همانجا خاک شد :
پهلوان کشورم عباس شد:
جای کوروش را علی آمد گرفت :
کل آن آتشکده آتش گرفت :
 رستم و سهرابها گم میکنیم :
تازی ناموس خود بت میکنیم:
نقش رستم ,تخت جمشیدخاک شد:
 کربلاو کاظمین آباد شد:
رسم زرتشت را اگر دانی که چیست :
عید ما جشن غدیر و فطر نیست:
ای عزیزان جملگی همت کنیم :سنت اعراب خاکستر کنیم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر