۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

طی 32 سال , ایرانی بودن در چهار چوب دین تعریف شد.اینک دین باید در چهار چوب ایرانی بودن تعریف شودطی 32 سال , ایرانی بودن در چهار چوب دین تعریف شد.اینک دین باید در چهار چوب ایرانی بودن تعریف شود

طی 32 سال , ایرانی بودن در چهار چوب دین تعریف شد.اینک دین باید در چهار چوب ایرانی بودن تعریف شود.هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر