۱۳۸۹ اسفند ۱۱, چهارشنبه

هر روز به خیابانها بیاییم و باعث فرسودگی نیروهای سرکوبگر شویم .

هر فراخوان  برای تجمعات  از سوی رهبران معترض باعث آماده باش کامل نیروهای سرکوبگر میشود و ادامه این فراخوانها  وآمدن مردم به خیابانها ,حتی اگر شعاری هم سر ندهند بعد از مدتی باعث  فرسودگی نیروهای سرکوبگر میشود.استمرار این وضعیت باعث سرخوردگی و نارضایتی نیروهای سپاه و انتظامی میشود .
تا آزادی کامل باید هر شب فریاد مرگ بر دیکتاتور سر دهیم و هر روز به خیابانها بیاییم برای خرید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر