۱۳۹۰ شهریور ۳۱, پنجشنبه

30 دقیقه سخنرانی احمدی نژاد در سازمان ملل برای صندلی های پر از خالی .

احمدی نژاد سخنرانی خود را با زبان عربی شروع کرد و در طول 30 دقیقه سخنرانی فقط یک بار از نام ایران نام برد آنهم بخاطر محکوم کردن آمریکا در کمک به رژیم صدام حسین در جنگ 8 ساله ایران و عراق.
احمدی نژاد غرب و آمریکا را متهم به دفاع از نژاد پرستی و قاچاق مواد مخدر کرد .
70 درصد صندلی های سازمان ملل خالی بود که با شروع  سخنرانی احمدی نژاد و متهم کردن غرب به دفاع از نژاد پرستی و برده داری تقریبآ 90 درصد سالن خالی شد و بجز چند کشور آفریقایی و نمایندگان ایران و عراق و افغانستان و یک کشور عربی نماینده کشور دیگری وجود نداشت .
آمار و ارقام احمدی نژاد هم در نوع خود جالب بود که ادعا میکرد بیش از 3 میلیارد نفر از مردم جهان در فقر به سر میبرند و آمریکا 70 درصد از ثروت جهان را دارا میباشد و این 70 درصد ثروت جهانی فقط در اختیار 5 درصد از ثروتمندان آمریکا است .
احمدی نژاد آمریکا را متهم کرد که در بیش از 100 کشور جهان تسلیحات اتمی و پایگا های اطلاعاتی دارد و این کشورها را به اشغال نظامی خود در آورده است .
احمدی نژاد. تنها کسی که میتواند جهان را مدیریت کند امام 12 شیعیان ( مهدی ) است . 
ننگ بر ما که رئیس جمهور کشورمان سخنان خود را با زبان عربی شروع میکند و فقط یکبار از ایران نام میبرد .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر