۱۳۹۰ شهریور ۱۴, دوشنبه

آقای بازرگان برای شما متآسفم .

بحث امشب برنامه افق اختصاص داشت به این  گفته خامنه ای که  " باید به ایران پس از اسلام بیشتر از قبل از اسلام تکیه کرد ".
مهمانان امشب برنامه  دکتر عباس میلانی و مهندس عبدالعلی بازرگان دبیر نهضت آزادی بودند .
جناب بازرگان معتقد است که ایران قبل از اسلام فاقد عمل و دانش بوده و هرچه عالم و فزیکدان و اختر شناس و طبیب بوده همگی پس از اسلام بوده اند , واقعآ برای چنین شخصی که ادعای روشنفکری دارد و هویت ایرانی متآسفم که چشم بر همه عظمت پیش از اسلام ایران میبندد و از اسلام جاهلیت دفاع میکند . جناب بازرگان اگر اعراب دوران صدر اسلام همگی عالم و دانشمند بودند چرا هیچ نامی از آنها در کتب تاریخی نیست و امروزه کشورهای عربی از دانشمندان ایرانی برای نشان دادن هویت علمی خود استفاده میکنند ؟ 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر