۱۳۸۹ بهمن ۲۰, چهارشنبه

انقلاب برای ما چه کرد ؟

32 سال است که از دهان سران رژیم میشنویم که میگویند نگویید که انقلاب برای ما چه کرد بگویید ما برای انقلاب چه کردیم؟.
ما برای این انقلاب خون دادیم , جان دادیم,زندگیمان را فدای انقلاب کردیم اما در عوض این انقلاب به ما چه داد ؟
این انقلاب  1 میلیون کشته و زخمی و جانباز و مفقود اثر طی دوران 8 ساله جنگ ایران و عراق به ما داد . این انقلاب هزاران جوان ایرانی را به چوبه های دار سپرد . این انقلاب زندان ها را پر از زندانیان سیاسی کرد . این انقلاب باعث شد اقتصاد کشور به نابودی کشیده شود . این انقلاب باعث شد ده ها هزار زن ایرانی برای امرار معاش مجبور به تن فروشی شوند . این انقلاب باعث شد تمامیت ارضی ما زیر سئوال برود و سهم 50 درصدی ما از دریای خزر به 8 درصد برسد . این انقلاب باعث شد که آخوندهایی که با یک قران سر قبرها روضه میخوانند همگی میلیارد شوند . این انقلاب باعث شد 60 درصد مردم ایران زیر خط فقر بروند . این انقلاب باعث شد با دنیای آزاد ارتباطمان قطع شود و دوستان ما از 14 کشور بیشتر نباشد که این کشورها هم به زور پول نفت است که دوست ما هستند. این انقلاب باعث شد تا نام ایرانی مترادف باشد با تروریست . این انقلاب باعث شد گروهی بنام سپاه پاسداران بر 70 درصد از ثروت ملی ایران چنگ بیندازند و آنرا به تصرف خود در بیاورند. این انقلاب باعث شد تا جوان ایرانی برای امرار معاش کلیه فروشی کند و دختر 13 ساله تن فروشی کند . 
به راستی این انقلاب برای ما چه کرد ؟!!


 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر