۱۳۸۹ اسفند ۲, دوشنبه

آقای خامنه ای حتی هواپیماهای جنگی و تانکهای معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی هم مانع سرنگونیش نشد

امروز پسر دیکتاتور لیبی سیف الدین قذافی مردم را تهدید کرد یا با شرایط دولت لیبی کنار آیند و یا شاهد خونریزی هزاران لیبیایی باشند . سیف الدین به حرفش عمل کرد و شهر طرابلس را به خاک و خون کشید , هواپیماهای جنگی ارتش لیبی طرابلس را بمباران کردند و باعث کشته شدن چند صد نفر از هموطنانشان شدند اما مردم باز هم عقب نکشیدند و باعث فراری شدن دیکتاتور (کاریکاتور) لیبی معمر قذافی شدند . خشونت بیش از حد قذافی باعث سرعت سرنگونیش شد .
آقای خامنه ای از سرنوشت دیکتاتور لیبی درس عبرت بگیر و بدان هیچ ارتشی در جهان یارای خروش ملتشان را ندارند و کسی که در آخر بازنده است دیکتاتور است . آقای خامنه ای ارتش لیبی به مردمش پیوست چرا که نمیخواست بدنام تاریخ شود بسیج و سپاهی باشرف ایرانی هم پشت مردمش را خالی نخواهند کرد و در روز موعود به آغوش مردم ایران بازخواهند گشت و آن روز است که فقط علی میماند و حوضش . بترس از خشم مردمی که مرگ در برابرشان زانو بزند .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر