۱۳۸۹ بهمن ۲۲, جمعه

شخصیت زشت این هفته پارازیت جناب ساندیس است که در خدمت رژیم برای به خیابان کشاندن بسیجی های مخ less است

شخصیت زشت این هفته پارازیت جناب ساندیس است که در خدمت رژیم برای به خیابان کشاندن بسیجی های مخ less است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر